Να συνεχιστεί το έργο αναστήλωσης στο Κάστρο ζητά από Μπαλτά ο Κάρμαντζης