Το μεταναστευτικό δεν αντιμετωπίζεται με διχόνοιες μεταξύ των χωριών της Χίου