Πέρασε ο προϋπολογισμός διαιώνισης της φτωχοποίησης