Μετακόμισαν και λειτουργούν πλήρως Παθολογική και Παιδιατρική