«Μετακινούνται με το έτσι θέλω υπάλληλοι του Δήμου»