"Μένουμε σπίτι, μένουμε πιστοί στον Χριστό και στην Ελλάδα"