Με συσσίτια της Μητρόπολης την βγάζουν οι σπουδαστές της ΑΕΝ