ΛΑΣ: Μόνιμες θέσεις για μόνιμες ανάγκες στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου και παντού