ΛΑΣ: «Εξαγορές – συγχωνεύσεις παρατάξεων και συνειδήσεων με Δημοτικό Ταμείο μείον»