"Λαός που ζει μέσα στη φτώχεια δεν είναι λεύτερος Λαός"