Κοινή ανακοίνωση των έξι επιχειρήσεων που έκλεισαν στην Αγία Φωτιά