Γιατί καταργεί την ζωντανή μετάδοση των συμβουλίων ο κ. Κάρμαντζης;