Καθαρισμός Ανάβατου και φύτευση καλλωπιστικών φυτών (Φώτο)