Καταστροφή μονοπατιού της διαδρομής των «Μαστόρων της Πέτρας»