Καταδικάζει τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Στ. Κάρμαντζη και η Ο.Ε.Β.Ε. Χίου