Η "Μικρή Μαμά" από την Κινηματογραφική Λέσχη στο Ομήρειο