Χωρίς…εκπλήξεις τα νέα Προεδρεία των οργανισμών του Δήμου Χίου