Πικετοφορία του ΚΚΕ στην είσοδο της Απλωταριάς για την κρατική αδιαφορία στον κορονοϊό