Γιορτάζοντας την ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής…. στο Βυζαντινό Μουσείο!