«Το φιλότιμο δεν μπορεί να αναπληρώσει τη μείωση των εργαζομένων και της κρατικής χρηματοδότησης»