Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων