Ερώτηση του KKE για την απαράδεκτη κατάσταση στα αστυνομικά κρατητήρια