Επτά χρόνια μετά την έναρξη της ποινικής διερεύνησης για την υπόθεση SIEMENS...ουδεμία εξέλιξη