Επιχειρούν εκ νέου την άρση της αναγκαστικότητας της ΕΜΧ