Εντοπισμός και διάσωση 15 προσφύγων έξω από το λιμάνι Χίου