Έναν χρόνο μετά την απόπειρα αποβίβασης μηχανημάτων για την υπερδομή στο Θόλο, ο αγώνας συνεχίζεται