Εναέρια κινηματογράφηση της εγκαταλελειμμένης «Παλιάς Ποταμιάς» της Χίου