Εγκαίνια Στρατιωτικών Οικημάτων ΕΠΟΠ στο Στρατόπεδο «Αργέντη» της 96 ΑΔΤΕ