Δωρεάν μετακίνηση προς τη ΒΙΑΛ ζητούν οι εργαζόμενοι