“ΛΑΘΡΑ;”: «Ποιος τελικά ευθύνεται γι αυτό το χάλι;» - Άμεση ανάγκη για φαγητό