Δωρεά 2,9 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου