8 προτάσεις για το ξεπέρασμα της κρίσης και την ανάκαμψη της οικονομίας