Διατηρητέοι στο βαθμό τους Γιώργος Κεβόπουλος και Ελευθέριος Ντουρουντούς