Διάλεξη με θέμα «Η συμβολή της Ναυτιλίας στην Ελληνική Οικονομία»