Το γύναιο, τα όρνεα που κράζουν και τα τσιμπούρια που κραυγάζουν