Ανυπόστατο δημοσίευμα για «άστεγο που ζούσε με σκυλοτροφές». Διαψεύδουν Βουτιέρου-Λεμονιά