Αντιδρούν στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων