Αναβίωση εθίμου του Αγίου Γιάννη του Φανιστή στις γειτονιές του Κάστρου