Άμεσα πόροι για να ξαναγίνει κόσμημα το Ιωνικό Κολυμβητήριο