«59 εκατομμύρια ευρώ για το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Θόλος»