2,5 εκατ. ευρώ για Παθολογική και Ψυχιατρική κλινική του "Σκυλίτσειου" Νοσοκομείου Χίου