24ωρη απεργία των εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου