1.680.000 ευρώ για έργα συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου