Ευχολόγια μνημονιακής ανάπτυξης… και τα ενοχλητικά δικαιώματα