ΔΕΗ: Σε ισχύ το χειμερινό ωράριο από την 1η Νοεμβρίου