Επέμβαση πυροσβεστικής για πουλάρι-βρέθηκε ο ιδιοκτήτης