Απίστευτη ταλαιπωρία για 473 Χιώτες και Μυτιληνιούς επιβάτες