Σταμάτησε το τζιπ της στη μέση της Βενιζέλου για να ψωνίσει. Τι δεν καταλαβαίνεις?