ΒΙΝΤΕΟ: Νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Χρηματοδοτήσεις