Υγειονομικοί Φορείς της Χίου: Καλούμε την κυβέρνηση να επιδείξει σύνεση και αυτοσυγκράτηση